Szkoła muzyczna I i II stopnia w Krakowie

Edukacja skrzypcowa w ramach państwowego systemu szkół artystycznych I i II stopnia. Obejmuje nauczanie początkowe, doskonalenie umiejętności instrumentalnych i przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół II st. i na uczelnie muzyczne.

Adres szkoły: Szkoła Muzyczna im.Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, ul.Józefińska 10